Psychohygiena

„Psychohygiena skúma problémy ľudí a ich každo denného života. Vníma človeka celostne, teda ako bytosť, ktorá má svoje telesné potreby, myšlienkové postoje, emočné nastavenia a hodnotové systémy. Ak vás trápia nespracované pocity, únava, stres ,,atď,,a neviete, ako začať so psychohygienou, Read more…