Psychohygiena

Published by admin on

Psychohygiena skúma problémy ľudí a ich každo denného života. Vníma človeka celostne, teda ako bytosť, ktorá má svoje telesné potreby, myšlienkové postoje, emočné nastavenia a hodnotové systémy.

Ak vás

trápia nespracované pocity, únava, stres ,,atď,,a neviete, ako začať so psychohygienou, potrebujete radu odborníka, Tak práve pre vás sme tu .

 • Duševné poruchy sú však stále poznačené veľkou stigmou. Ak majú ľudia problém s duševným zdravím, hanbia sa a taja to.
 • Až dve tretiny tých, ktorí by mali dostať pomoc, sa neliečia. Nezostaňme ľahostajní k druhým a zaujímajme sa o duševné zdravie, .

  REAKCIE NA ZÁŤAŽOVÚ SITUÁCIU SÚ
 • agresivita – únik, ktorý môže byť namierený na druhých alebo na samého seba, má 4 stupne:
 • forma myšlienok (iba v mysli), verbálny prejav navonok (nadávka), deštrukcia (ničenie predmetov) a fyzické napadnutie osoby
 • únik – vyhýbanie sa povinnostiam alebo nepríjemnostiam
 • racionalizácia – hľadáme rozumné vysvetlenie, zdôvodnenie problému
 • kompenzácia –snaha vyvážiť neúspech v jednej oblasti úspechom v inej v ktorej vynikám
 • bagatelizácia – znižovanie hodnoty cieľa
 • somatizácia – prenos psychického napätia do telesnej oblasti (civilizačné choroby)
 • projekcia – zvaľovanie vlastnej viny za neúspech na niekoho iného
 • Cieľom psychohygieny je návrat vnútorného pokoja, pohody a zdravia na všetkých úrovniach.
 • Jej hlavným cieľom je preventívne pôsobenie. Podporuje naše zdravie, zlepšuje koncentráciu, pamäť a všetky duševné procesy. Posilňuje imunitu, podpisuje sa pod lepšie pracovné výkony. Prehlbuje pocity prežívania radosti v akýchkoľvek vzťahoch a vedie k pocitom naplneného a šťastnejšieho života. V jednoduchosti budete to zasa vy. Tak neváhaj a vykroč .. my ti pomôžeme